Ý nghĩa cổng tam quan trong văn hoá Việt Nam

Cổng tam quan là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam, xuất hiện ở nhiều nơi tạo thành giá trị bản sắc độc đáo. Trong bài viết dưới đây, NinhBinhStone sẽ giới thiệu về ý nghĩa của cổng tam quan trong văn hóa Việt Nam và những chất liệu để xây dựng cổng.